Elektronisk signatur Deltagon secSigned

Signering är säker och snabb - även om parterna finns på olika platser.

E-signering för snabba elektroniska tjänster

Med Deltagons secSigned lösning kan du signera elektronisk snabbt och säkert. Signera ett dokument är enkelt och autenticiteten kan verifieras efteråt. Med elektronisk signering är informationen säker och kan sändas direkt till backend system. Påskynda hantering av ärenden, och gör arbetetet med kunder och personal enklare genom att gå över till digital hantering.

Funktioner

Enkelt-att-använda elektronisk signatur

  • Du får ett signerat kontrakt enkelt och snabbt
  • Du kan alltid kontrollera att dokumentet är detsamma som du skrev på
  • Flera kan skriva på samma avtal
  • Signering kan göras av flera personer från samma enhet
  • Lösningen har även möjlighet att kontrollera fullmakt
  • Möjlighet att följa statusen på dokumentet

Läs mera om våra lösningar för olika brancher

Case: kommunikationssektorn

I ett kommunikationsföretag anställs medarbetare centralt till alla företagets lokalkontor. Nya anställningskontrakt skrivs varje vecka. Att skicka anställningskontrakten med brev ansågs gå för långsamt. Digital signering sparar tid vid underskrift av anställningskontrakt.

Läs mer

Case: Tjänstesektorn

I ett företag signerades dussintals kontrakt varje dag. Ofta var det svårt att samla alla parter på samma plats och därför skickades kontraktet per post. Med hjälp av elektronisk signatur, kunde bolaget skynda på förfarandet samtidigt som man ökade försäljningen och minskade kostnaderna.

Läs mer

Case: Kommun

En kommun mottog mycket information via e-tjänster. Att processa all data manuellt blev ett problem då det tog lång tid. Med säkra elektroniska formulär så kunde personal ta hand om viktigare uppgifter istället för att behandla formulär manuellt.

Läs mer

Beställ en broschyr om elektronisk signatur

Vänligen fyll i fälten så skickar vi dig broschyren du beställt.

Vill du ha en mer detaljerad presentation kan du också begära ett möte på sales @ deltagon.com. Berätta mer om vad du vill höra om och vi är i kontakt med dig.