Informationssäkerhetslösningar för e-kommunikation och e-tjänster

Säkerställa informationssäkerheten för e-kommunikation i din organisation. Användbarhet säkerställer att datasäkerheten uppfylls i alla situationer.

Informationssäkerhetsprodukter för elektronisk informationsdelning

Vi erbjuder företag och organisationer informationssäkerhetslösningar för att skydda e-posttrafik, möjliggöra e-tjänster och för att dela information. Förutom säkerhet, fokuserar vi på användarvänligheten i våra lösningar så att de verkligen används och informationssäkerhet blir verklighet.

Deltagons produktutbud innehåller bl.a. säker e-post, säkra elektroniska formulär och tjänster för konfidentiella gruppmeddelanden samt digitala signaturer. Våra produkter interagerar och anpassas till ert företags processer och system.

Läs mera om våra lösningar för olika brancher

Case: Kommunikationssektorn

I ett kommunikationsföretag anställs medarbetare centralt till alla företagets lokalkontor. Nya anställningskontrakt skrivs varje vecka. Att skicka anställningskontrakten med brev ansågs gå för långsamt. Digital signering sparar tid vid underskrift av anställningskontrakt.

Läs mer

Case: Tjänstesektorn

I ett företag tillhörande tjänstesektorn, signerades dussintals kontrakt varje dag. Mandatet trädde inte i kraft förrän alla parter hade signerat. Ofta var det dock svårt att samla alla parter på samma plats och därför skickades kontraktet per post.

Läs mer

Case: Industriföretag

I och med EU General Data Protection Regulation (GDPR), får den personuppgiftsansvarige oräkneliga begäran om utövande av rätten till tillgång. Hur tar man emot dessa begäran säkert, hanterar dem konfidentiellt samt skickar uppgifterna säkert till den registrerade?

Läs mer

Case: Försäkringsfond

Ett fondbolag sparar i dag mycket tid och administrativt arbete, när informationsutbytet med kunderna snabbades upp. Tidigare skrev man ut handlingar manuellt, postade, scannade och matade in de konfidentiella uppgifterna i systemet. Kostnadsbesparingarna är ansenliga.

Läs mer

Case: Kommun

En kommun mottog mycket information via e-tjänster. Att processa all data manuellt blev ett problem då det tog lång tid. Med säkra elektroniska formulär så kunde personal ta hand om viktigare uppgifter istället för att behandla formulär manuellt.

Läs mer

Case: Teknologiskt företag

Styrelsen i ett privatägt företag behövde ett praktiskt sätt att kommunicera säkert på, från vilken plats som helst, för säkerheten på ZIP filer skickade via e-post oroade dem. Nu, med den säkra samarbetsytan, så kan styrelsen kommunicera konfidentiellt och utbyta filer.

Läs mer

Läs mer om säker elektronisk kommunikation

Begär en offert

Skaffa användarvänliga och enkla lösningar till Ditt företag! Vi kan skräddarsy ett lämligt paket för just Din organisation.

Vänligen lämna dina kontaktuppgifter och vi kommer att kontakta dig angående din förfrågan.