Deltagon verkar genom samarbete

Tillsammans med sina partners erbjuder Deltagon sina kunder en unik lösning för en konfidentiell e-postförmedling och med den förbundna tjänster.

Samarbete med Deltagon

Deltagons partnerprogram är konstruerade och skräddarsydda för att passa olika partners som vill samarbeta med oss. Deltagon´s partners erbjuder ett brett spektra av tjänster för flera olika industrier.

Vi strävar ständigt efter att utvidga vårt nätverk av partners med ledande företag inom e-postsäkerhet. Kontakta oss om du vill veta mer om våra partnerskap.

 

Deltagon-partner-program.png

Partner Program

Det är lätt att bli partner till Deltagon. Vi erbjuder våra partners olika samarbetsmodeller beroende på deras behov. De altenativ som finns är ASP modellen (driftas av partner) eller CSP modellen (från Deltagons moln).

Deltagon har också tre olika nivåer på partnerskap. Platinum, Gold och Partner. Den nivån man hamnar på grundar sig bland annat på säljvolym och kunskapsnivå. Kontakta oss för att höra mer om de krav och fördelar det finns för de olika nivåerna.

Deltagons ASP-partners

atea-logo.png
cgi-logo.png
datacenter-logo.png
digia-logo.png
elisa-logo.png
enfo-logo.png
gapps-logo.png
inmics-logo.png
magic-cloud-logo.png
netman-logo.png
otaverkko-logo.png
samlink-logo.png
solid-park-logo.png
TeleComputing-logo.png
telia-logo.png
tieto-logo.png
valtori-logo.png
VMIT-logo.png
yap-logo.png

Läs mera om våra lösningar för olika brancher

Case: Försäkringsfond

Ett fondbolag sparar i dag mycket tid och administrativt arbete, när informationsutbytet med kunderna snabbades upp. Tidigare skrev man ut handlingar manuellt, postade, scannade och matade in de konfidentiella uppgifterna i systemet. Kostnadsbesparingarna är ansenliga.

Läs mer

Case: Kommun

En kommun mottog mycket information via e-tjänster. Att processa all data manuellt blev ett problem då det tog lång tid. Med säkra elektroniska formulär så kunde personal ta hand om viktigare uppgifter istället för att behandla formulär manuellt.

Läs mer

Intresserad av samarbete?

Vänligen lämna era kontaktuppgifter i formuläret för att veta mer.