Informationssäkerhetslösningar för att skydda elektronisk kommunikation

Deltagon utvecklar informationssäkerhetslösningar för företag och organisationer i olika branscher. Fungerande informationssäkerhet är bästa skyddet mot risker.

Säkra informationen i e-kommunikation och e-tjänster

Elektronisk kommunikation och elektroniska tjänster involverar betydande risker som företag måste hantera. Vi ger dig användarvänliga lösningar för att skydda konfidentiell information.

Våra lösningar hjälper våra kunder att lösa ett flertal olika affärsutmaningar med allt ifrån att skydda konfidentialiteten i ett enskilt e-postmeddelande till gruppmeddelanden och informationsdelning.

Branscher

Läs mera om våra lösningar för olika brancher

Case: Industriföretag

I och med EU General Data Protection Regulation (GDPR), får den personuppgiftsansvarige oräkneliga begäran om utövande av rätten till tillgång. Hur tar man emot dessa begäran säkert, hanterar dem konfidentiellt samt skickar uppgifterna säkert till den registrerade?

Läs mer

Case: Teknologiskt företag

Styrelsen i ett privatägt företag behövde ett praktiskt sätt att kommunicera säkert på, från vilken plats som helst, för säkerheten på ZIP filer skickade via e-post oroade dem. Nu, med den säkra samarbetsytan, så kan styrelsen kommunicera konfidentiellt och utbyta filer.

Läs mer

Case: Kommun

En kommun mottog mycket information via e-tjänster. Att processa all data manuellt blev ett problem då det tog lång tid. Med säkra elektroniska formulär så kunde personal ta hand om viktigare uppgifter istället för att behandla formulär manuellt.

Läs mer

Läs mer om säker elektronisk kommunikation

Begär en offert

Vänligen lämna dina kontaktuppgifter och vi kommer att kontakta dig angående din förfrågan.