Kunderfarenheter

Case kommunikationssektorn: digital signatur på anställningskontrakt

I ett kommunikationsföretag anställs medarbetare centralt till alla företagets lokalkontor. Nya anställningskontrakt skrivs varje vecka. Att skicka anställningskontrakten med brev ansågs gå för långsamt.

Postgången tar för lång tid

Då de sökande bor på olika platser i landet sker intervjuerna vanligtvis via webbmöten. I slutet av processerna bjöds de utvalda kandidaterna in till huvudkontoret för att skriva kontrakt.

Det var inte lönt att flyga in personer till huvudkontoret för att signera ett kontrakt om de bodde långt bort. Dock tog det mycket tid och resurser i anspråk för att skriva ut kontrakten, posta samt processa dem.

Behovet fanns för en elektronisk lösning också för signering.

Digital signering sparar tid vid underskrift av anställningskontrakt

Införandet av Deltagon’s secSigned möjliggör för företaget att digitalt signera ett anställningskontrakt. Signaturerna av både arbetsgivaren och den anställde kan fås samma dag – om nödvändigt inom några minuter. Den nyanställdes identitet kan verifieras genom BankID eller mobilt certifikat.

Anställningskontraktet, signerat av båda parter, skickas automatiskt till både HR-avdelningen samt till de båda signatorerna. På så sätt har alla parter sitt egna signerade och verifierbara dokument.

Nyanställda har varit nöjda med förändringen och föredrar användningen av den digitala signeringen även om de bor nära huvudkontoret. Digital signering sparar tid för båda signatorerna. Signeringen kräver inte närvaro på en specifik plats vid en specifik tidpunkt eller att behöva skicka brev med posten.

Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon +46 8 124 10 241 eller via e-post för att tala mer om hur e-signering fungerar i er organisation.

Vill du veta mer?

Beställ en broschyr om säker elektronisk signatur!

Beställ broschyrer om hur man skyddar konfidentiell e-kommunikation, e-tjänster och grupparbete

Vänligen fyll i fälten så kommer vi att skicka dig de broschyrer.