Kunderfarenheter

Case försäkringsfond: Uppnå kostnadsbesparingar med integrering

Administration av meddelanden skickade med post tar för mycket tid

Avsikten med en viss arbetslöshetsförsäkringsfond är att hjälpa behövande kunder med finansiering. Tid är en kritisk faktor för fonden. Vissa fall kan ha en livscykel på upp till 5 år och detta är delvis beroende på att antalet fall som hanteras ständigt ökar.

Fonden såg en utmaning i att utbyta konfidentiell information med sina kunder. Först skrevs dokumenten ut och skickades till till kunden med traditionell postgång. Sedan väntade de på svar och slutligen behövde man scanna de återsända dokumenten och få datan införd i affärssystemet. Det tog helt enkelt för mycket tid att administrera dokument skickade med post.

Säker e-post som en del av utbytet av information och prövningar av fall

Fonden önskade skynda på processen genom att skicka konfidentiellt material via e-post. Fonden valde Deltagons lösning för säker e-post som en del av utbyte av information och prövningar av fall.

Deltagon Sec@GW e-postkrypteringslösning integrerades i det existerande affärssystemet och alla meddelanden som skickades från det systemet skyddades automatiskt. På detta sätt blev det möjligt att kommunicera konfidentiellt material med kunder mer effektivt än tidigare. Alla inkommande konfidentiella svar kunde enkelt arkiveras i elektronisk form direkt i systemet.

Kostnadsbesparingar

Fonden kände att den uppnådde många fördelar med systemintegrationen. Dessa var, bland annat, besparingar i hanteringskostnader, likformad hanteringsprocess, spårbarhet av meddelanden, förkortad hanteringsprocess och processautomatisering. Detta har också lett till att även då antalet fall ökar behöver inga nyanställningar göras vilket också leder till kostnadsbesparingar.

Beställ broschyrer om hur man skyddar konfidentiell e-kommunikation, e-tjänster och grupparbete

Vänligen fyll i fälten så kommer vi att skicka dig de broschyrer du har beställt.