Kunderfarenheter

Case advokatbyråt: Att skydda nya kundkontakter

Det svenska Advokatsamfundet ålägger advokatbyråer att säkra att elektronisk kommunikation sker krypterad om klienten så önskar. Att man tar hänsyn till informationssäkerhet och dataskydd när en ny klient kommer till byrån är en del av Advokatsamfundets råd. Utmaningen har varit att erbjuda en ny klient en säker kanal med vilken en konfidentiell kommunikation kan initieras.

Hur man skyddar information som skickas av kunder

För en advokatbyrå är insamlande av bakgrundsinformation ytterst viktigt. En jurist behöver få in omfattande dokumentation och information. Det är ofta svårt att definiera och informera om den bakgrundsinformation som krävs. Dokument begärs in som de är och ingen information kan tas bort eller läggas till. Dokumenten kan innehålla affärshemligheter, information som kan göra intrång på den personliga sfären, ID-nummer och annan känslig information.

Säkra meddelanden till en specifik mottagare, snabbt från advokatbyråns hemsida

Advokatbyrån löste problemet genom att börja använda Deltagon Sec@GW e-postkrypteringslösningens D-Compose applikation som möjliggör för klienten att skicka säkra e-postmeddelanden. Möjligheten att skicka meddelanden är länkad till byråns hemsida, genom t.ex. en möjlighet till direktkontakt med en jurist på byrån via kontaktsidan. Klienten kan bifoga bilagor till meddelandet och därigenom också säkra innehållet i dessa.

Med Deltagons mjukvara är det lätt att använda säker e-post och nivån på informationssäkerheten är högre än med filer som har blivit arkiverade och skyddade med lösenord.

Att initiera en säker e-postkommunikation är enkelt

Genom att använda Deltagons lösning kan advokatbyråns klienter inleda en konfidentiell kommunikation med byrån. Mjukvaran möjliggör också skickande av stora bilagor så att klienten slipper skicka filerna separat i ett flertal meddelanden.

Inkommande meddelande kan ledas förbi spam och virusfilter så att meddelanden inte hamnar i spammappar och inte läses.

Beställ broschyrer om hur man skyddar konfidentiell e-kommunikation, e-tjänster och grupparbete

Vänligen fyll i fälten så kommer vi att skicka dig de broschyrer du har beställt.