Aktuellt

Tack för 2018 – genomgång av året

Skribent Jari Holmborg

Jag skulle varmt vilja tacka våra kunder och partners för det gångna året och önska er ett cyber-säkert 2019! Under förra året höll vi oss sysselsatta med bl.a. GDPR och att öppna ett kontor i Oslo, Norge.

När vi går igenom och sammanfattar året 2018 måste vi först gå tillbaka till december 2017 och januari 2018 när Deltagon förvärvades av State Security Networks Finland. Genom förvärvet befäste State Security Networks Group Finland sin expertis inom informationssäkerhet. Deltagons kunder inkluderar inte bara företag inom den privata sektorn utan också en stor mängd myndigheter och andra aktörer inom nationell säkerhet i Norden.

I januari förnyade FICORAs National Cyber Security Centre Finland (NCSC-FI), baserat på en produktutvärdering, sitt godkännande av Deltagons e-postkrypteringslösning för hantering av säkerhetsklassat material. FICORA's godkännande rör nivåerna ST IV och ST III.

I enlighet med Deltagons strategi så fortsatte vi att växa internationellt och verksamheten i de nordiska länderna utökades med ett kontor i Norge. Deltagon Norway NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) är verksamt inom cyber security och erbjuder norska företag säkra lösningar för e-kommunikation och e-tjänster. I våras öppnade Deltagon också ett kontor i Oslo och anställde en Sales Manager ansvarig för försäljning till slutkund samt partnersamarbeten i Norge.

25 maj trädde EU's General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft vilket resulterade i en tydlig ökning av behovet att kunna skydda kommunikationen hos företag. Deltagons produktutveckling och tjänsteutbud svarade upp till den ökade efterfrågan.

I somras tilldelade the Association for Finnish Work Deltagon Group Oy Nyckelflaggan som ett erkännande för en tjänst som produceras i Finland och som skapar finska arbetstillfällen. Under samma period tidigt i somras flyttade vårt finska kontor till nya lokaler hos State Security Networks Finland’s huvudkontor i Espoo.

Vi ser fram emot år 2019 med stort intresse och de nya utmaningar det för med sig inom området elektronisk kommunikation inom och mellan företag och organisationer. Men innan dess skulle jag vilja tacka er ännu en gång för det gångna året och för ett framgångsrikt samarbete!

Ha ett cyber säkert 2019!

Jari Holmborg

Jari Holmborg

M.Sc.(econ.) Jari Holmborg is the CEO of Deltagon Group Oy. Jari has over 20 years’ experience of executive positions in the IT and information security sector, as well as the internationalization of business. He has also been actively involved in the Finnish start-up software companies’ internationalization by mentoring in the international clinic programs of The Finnish Software Entrepreneurs Association, for example.

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.