Blogg

Snabb och enkel e-signatur med Deltagon secSigned lösning

Deltagon secSigned lösning möjliggör elektronisk signatur för olika typer av dokument och löser praktiska problem som gäller t.ex. manuell signering. Flera personer kan signera dokumentet oavsett var de befinner sig.

Hur använder man Deltagon secSigned lösning?

Vi erbjuder flera möjligheter att signera beroende på vilka behov man har. Singering med Deltagon secSigned kan fungera, t ex på följande sätt:

  1. Start: Dokument skickas direkt från e-post för signering.
  2. Identifiering: Mottagaren ser dokumentet och är identiferad.
  3. Signatur: Mottagaren signerar dokumentet.
  4. Verifikation: Det signerade dokumentet kan bli verifierat i efterhand.

Det är möjligt att använda stark elektronisk autenticering som t.ex. BankID i elektroniska signaturer för att säkerställa säkerhet samt pålitlighet. Systemet kan också aktiveras för att kontrollera fullmakt (kan bara göras med Finska personnummer och organisationsnummer).

Dokumentet kan signeras av flera personer

Med Deltagon secSigned lösning kan parterna signera ett dokumnet på samma enhet eller så kan man signera varifrån som helst. Dokumentet kan också sändas vidare till annan person t.ex. om en person saknar fullmakt.

Mottagaren kan följa statusen på dokumentet. Dessutom kan processen avbrytas. Informationen är säker och kan integreras med backend-system (CRM, DMS, etc.)

Digitalisera din traditionella signaturprocess med Deltagon secSigned. Påskynda hanteringen av ärenden och underlätta arbetet för kunder och personal.

Intresserad av hur Deltagons secSigned fungerar? Begär en broschyr

Vill du veta mer?

Beställ en broschyr om säker elektronisk signatur!

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Vill du ha ytterligare information eller en mer detaljerad presentation? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.