Blogg

Säker samarbetsyta för gruppmeddelanden och fildelning

Kommunikation, snabbmeddelanden och fildelning

Sättet vi arbetar på har förändrats radikalt tack vare teknologi. Nuförtiden sparar vi tid genom att ha möten on-line med kollegor såväl som med kunder. Dessutom har det blivit enklare att skicka filer, såsom kontrakt och dokument, tack vare diverse mjukvaror för gruppmeddelanden. Dock bör affärskommunikation ske med bra säkerhetsmetoder så att meddelanden med viktig och även känslig information inte av misstag hamnar i orätta händer.

Därför har vi utvecklat en lösning som möjliggör gruppmeddelanden utan att glömma säkerhetsaspekten. Deltagon collabRoom är en säker samarbetsyta för grupper som möjliggör kommunikation, fildelning och gruppmeddelanden, elektroniskt men säkert.

Ett effektivt verktyg för gruppmeddelanden

Att leta efter filer tar en stor del av många människors arbetstid. Eftersom även konfidentiell information kan delas inom gruppen på collabRooms arbetsyta kan all relevant information samlas på en plats och letandet tar inte längre upp tid. Dessutom gör den säkra arbetsytan att inga andra verktyg behövs för kommunikation. Deltagon collabRoom är lätt att använda på alla plattformar som t.ex. smartphones.

Kom överens om en agenda, samla in åsikter och kommunicera med snabbmeddelanden

Funktioner för arbete i grupp gör det exempelvis möjligt att dela uppgifter mellan medlemmarna i gruppen. Dessutom gör mjukvaran det möjligt att finna lämpliga mötestider för gruppen och samla in åsikter med det lättanvända röstningsverktyget. Grupparbetsytan är ett enkelt och behändigt sätt att arbeta som en grupp eller organisera möten med olika intressegrupper.

Konversationer behöver inte involvera hela gruppen utan kan ske mellan t.ex. bara två av medlemmarna. I Deltagon collabRoom kan man också kommunicera privat med snabbmeddelanden i realtid. Också denna kommunikation med snabbmeddelanden är fullt skyddad.

Skapa ett säkert rum för varje enskilt fall

I Deltagon collabRoom kan olika grupparbetsytor, säkra rum, lätt skapas för olika behov. Man kan sätta olika säkerhetsparametrar för rummen beroende på vad de skall användas till. I kommunikation som kräver hög skyddsnivå kan log-in med exempelvis stark elektronisk autentisering användas. I fall där skyddsbehovet inte är lika högt kan man nöja sig med exempelvis ett vanligt lösenord.

Meddelanden kan skickas direkt till det säkra rummet via e-post eller flyttas till en specifik mapp över sFTP.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Vill du ha ytterligare information eller en mer detaljerad presentation? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.