Blogg

Enkelhet förbättrar e-postsäkerhet

Om kryptering av e-post anses för komplicerat tenderer användare ofta att hitta snabbare sätt att kommunicera och e-postsäkerheten glöms bort och konfidentiell information skickas oskyddad.

Det är viktigt att finna ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera på

Kunder idag förväntar sig en snabb tjänst i dagens elektroniska värld och i en konkurrensutsatt värld behöver meddelanden som innehåller konfidentiell information levereras fort.

Konfidentiell information i ett meddelande till en kund är inte avsedd för utomstående. Otillåten åtkomst till denna information kan i värsta fall åsamka kunden stor skada, försämrade kundrelationer och renommé.

Om en anställd har ett komplicerat verktyg till hands – eller kanske inget verktyg alls – tas oftast alternativa lösningar i bruk. Dock är oftast säkerheten i dessa alternativa lösningar utom företagsledningens kontroll.

Användarupplevelsen är nyckelfaktorn

Användarupplevelsen är allt för ofta föbisedd när infomtaionssäkerhetslösningar utvecklas. Om dataskydd är för besvärligt så kommer anställda enkelt hitta alternativa sätt.

När en e-postkrypteringslösning, eller någon annan informationssäkerhetslösning, väljs bör användarupplevelsen alltid tas med i beräkningen. Om användare tycker att produkten fyller en mening och är omtyckt så använder de också den.

Fungerande e-postsäkerhet är enkelt

Användarvänlighet och enkelhet är vanligtvis de viktigaste egenskaperna för slutanvändare. En e-postkrypteringslösning är lätt att implementera när Skicka knappen exempelvis tvingar dig att kontrollera innehållet varje gång du skickar ett meddelande. Om kommunikation av konfidentiellt material är mindre vanligt kan användaren själv välja när ett specifikt meddelande ska krypteras. 

När en användare endast behöver trycka på en knapp för att skicka ett meddelande säkert, oavsett mottagare, änvänds kryptering verkligen.

Mottagaren av ett meddelande ska ej förglömmas. På mottagarsidan är användarvänlighet lika viktigt. Om det inte är enkelt att öppna ett meddelande kanske det aldrig öppnas. Om lösenord och/eller registrering är nödvändigt kan användarupplevelsen t.o.m. bli negativ. Speciellt om kommunikation mellan parterna inte är så frekvent.

Risken med den mänskliga faktorn kan reduceras än mer genom att automatiskt identifiera känslig information baserat på organisationens informationssäkerhetspolicys. Detta kan minska vårdslös hantering av information.

Genom att tillhandahålla lösningar snarare än begränsningar kan man drastiskt öka effektivitet, produktivitet och farmför allt säkerhet.

Kontakta oss om Du vill diskutera mer om statusen på Din organisations e-postsäkerhet!

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Vill du ha ytterligare information eller en mer detaljerad presentation? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.