Evenemang

Deltagons digitala signatur lanserades i Sverige

Lösningen som publicerades förra veckan i Finland, Deltagon secSigned, lanserades nu officiellt också i Sverige den 6 september.

Under samma tillställning fick vi även höra en intressant presentation av SSAB där de berättade om sin erfarenhet med implementering av Deltagons e-postkrypteringslösningens i koncernen.

Digital signatur väckte diskussion

Flera representanter från olika brancher samlades i Stockholm för att lyssna på hur Deltagons secSigned-lösning fungerar. Genom att se en ’live demo’ kunde deltagarna följa med hur lösningen används i praktiken. Lösningen hade ett mycket positivt mottagande och den väckte både intresse och diskussion bland deltagarna. Speciella diskussionsämnen var bl.a. nordiska autentiseringsmetoder, arkivering av dokumenten och integrering i andra system, samt möjligheten att börja signeringsprocessen direkt från Outlook.

Hur SSAB förbättra sin informationssäkerhet genom Deltagons e-postkrypteringslösning

Under evenemanget presenterade SSAB:s Head of Information Security, Risto Turja, hur de har implementerat Deltagons lösning för e-postkryptering i hela koncernen samt hurdana erfarenheter de hade om Deltagon och lösningen. Han tog bl.a. upp vikten av att företagen har en genomtänkt informationsäkerhetspolicy samt en informationsklassificering. Turja betonade vikten av utbildning av personalen för att få anställda att förstå vad som är känslig information, hur man kan kommunicera säkert samt varför informationssäkerhet är viktigt för företaget.

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Vill du ha ytterligare information eller en mer detaljerad presentation? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.