Dataskyddsbeskrivningar

Leijonaverkot Oy:s Dataskyddspraxis

På den här sidan beskriver vi på vilket sätt Leijonaverkot Oy (”Leijonaverkot”) insamlar och behandlar kundernas eller andra företags- och samarbetspartners personuppgifter.

Allmänt

Vi anser att dataskydd är viktigt och att det är vår skyldighet att behandla dina personliga uppgifter på ett tillförlitligt, säkert och genomskinligt sätt.

På den här sidan kan du se mer detaljerad information om på vilket sätt Leijonaverkot insamlar och behandlar kundernas eller andra företags- och samarbetspartners personuppgifter. Vårt mål är att förtydliga behandlingsverksamhetens genomskinlighet, samt beskriva hur uppgifterna samlas in och hur de behandlas. I vår dataskyddsbeskrivning kan du läsa mer om vår dataskyddspraxis:

Som registeransvariga fungerar tillsammans Leijonaverkot Oy, 2340007-4, och vår filialer i Sverige, Deltagon Sweden filial, 516409-0515 och i Norge, Deltagon Norway NUF, 920879209. Om du har några frågor kan du kontakta oss direkt via krypterad e-post eller via e-post på adressen compliance@deltagon.com.

Leijonaverkot samlar in uppgifter om dig med hjälp av automatiska informationsinsamlingsverktyg när du besöker vår webbplats. Läs mer om identifieringen av besökare på vår webbplats och om de analystjänster vi använder.

Så här samlar vi in uppgifter

Leijonaverkots affärsverksamhet omfattar försäljning av dataskyddslösningar till företag och andra juridiska personer. Vi samlar i regel in personuppgifter från personerna själva i syfte att upprätthålla kundrelationer och skapa potentiella kundrelationer, till exempel när en person kontaktar oss via e-post.

Kundregister: Personuppgifter samlas in från den registrerade själv och från kundavtal mellan den registrerade arbetsgivaren och Leijonaverkot.

Marknadsföringsregister: Personuppgifter samlas in från den registrerade själv, från andra anställda i det företag den registrerade representerar, via nätverk och evenemang, från allmänt tillgängliga källor och från köpta direktmarknadsföringsregister.

Så här använder vi personuppgifter

Insamlade personuppgifter används huvudsakligen för följande ändamål:

  • Upprätthållande av kundrelationer och kommunikation
  • Marknadsföring av Leijonaverkots varor och tjänster till kunderna och till potentiella kunder

Personuppgifternas förvaringstid

Personuppgifterna förvaras för det ändamål de har samlats in endast så länge det behövs. När grunden för behandlingen inte längre kvarstår, tas dina personuppgifter bort från systemen på ett datasäkert sätt. I dataskyddsbeskrivningarna finns mer detaljerad information om personuppgifternas förvaringspraxis.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade person vars personuppgifter Leijonaverkot behandlar har rätt att när som helst, i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd:

  • kontrollera vilka personuppgifter som rör honom eller henne som Leijonaverkot behandlar;
  • begära att personuppgifterna korrigeras, kompletteras eller raderas;
  • vägra samtycke till att personuppgifterna behandlas,
  • kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas;
  • ta tillbaka sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke;
  • få sina personuppgifter i maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga till en annan registeransvarig förutsatt att den registrerade själv har lämnat in dessa personuppgifter till Leijonaverkot, att Leijonaverkot behandlar personuppgifterna i fråga baserat på ett avtal och att behandlingen genomförs automatiskt.

Den registrerade kan framföra en begäran som rör ovan nämnda rättigheter genom att personligen kontakta Leijonaverkot. Leijonaverkot kan be den registrerade precisera sin begäran skriftligt och bekräfta den registrerades identitet innan begäran handläggs.

Den registrerade har rätt att lämna in ett besvär till behörig tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att Leijonaverkot inte har behandlat personuppgifterna i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Kontakt

Begäran som rör utnyttjandet av den registrerades rättigheter, frågor om dataskyddspraxis eller dataskyddsbeskrivningen och annan kontakt ska göras via en krypterad anslutning eller via e-post till adressen compliance@deltagon.com. Den registrerade kan även kontakta oss per brev på adressen nedan:

Leijonaverkot Oy
Compliance
Tekniikantie 4 B
02150 Espoo
FINLAND

Leijonaverkot förbehåller sig rätten att uppdatera sin dataskyddspraxis. På den här sidan hittar du aktuell dataskyddspraxis och dataskyddsbeskrivningar.

Sidan har senast uppdaterats den 19 februari 2020.

 

Dataskyddsbeskrivningar:

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Vill du ha ytterligare information? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.