Skydda all elektronisk kommunikation smidigt i alla situationer

Trygga informationssäkerheten när det gäller e-kommunikation och e-tjänster så skyddar du företagets affärskritiska information.

Lättanvända lösningar för att skydda information

Det finns övverraskande mycket information i företag och oganisationer som är konfidentiellt. Elektronisk kommunikation medför alltid risker som ett företag måste kunna hantera. Vi erbjuder lösningar som gör det lätt att skydda sin information och garanterar konfidentialitet i elektronisk kommunikation. Våra lösningar passar för flera olika brancher.

Skyddad e-post, säker plattform för formulär, säker informationsdelning och säker digital signering

Läs mera om våra lösningar för olika brancher

Case: Försäkringsfond

Ett fondbolag sparar i dag mycket tid och administrativt arbete, när informationsutbytet med kunderna snabbades upp. Tidigare skrev man ut handlingar manuellt, postade, scannade och matade in de konfidentiella uppgifterna i systemet. Kostnadsbesparingarna är ansenliga.

Läs mer

Case: Teknologiskt företag

Styrelsen i ett privatägt företag behövde ett praktiskt sätt att kommunicera säkert på, från vilken plats som helst, för säkerheten på ZIP filer skickade via e-post oroade dem. Nu, med den säkra samarbetsytan, så kan styrelsen kommunicera konfidentiellt och utbyta filer.

Läs mer

Skydda information och material klassificerat som konfidentiellt

Konfidentiell information och säkerhetsnivåer

Information kan klassificeras enligt hur konfidentiell den har definierats. Klassificering påverkar t.ex. hur information kan delas. Vår e-post krypteringslösning låter dig använda olika säkerhetsnivåer.

Se videon här intill! Ni kan nå Johan via e-post eller per telefon +358 9 6850 3234.

Kontakta oss

Har du några frågor? Vill du ha mer information eller en mer detaljerad presentation? Vänligen lämna dina kontaktuppgifter och vad din fråga gäller så återkommer vi till dig.