Skydda all elektronisk kommunikation smidigt i alla situationer

Digitalisera din signatur

Ingår mycket signering av dokument i era processer? Digital signering hjälper er att hålla processer igång även vid distansarbete.

Skyddad e-post, säker plattform för formulär, säker informationsdelning och säker digital signering

Intresserad?

Se mer om hur ditt företag eller organisation kan införskaffa våra lösningar.

Läs mera om våra lösningar för olika brancher

Case: industriföretag

I och med EU General Data Protection Regulation (GDPR), får den personuppgiftsansvarige oräkneliga begäran om utövande av rätten till tillgång. Hur tar man emot dessa begäran säkert, hanterar dem konfidentiellt samt skickar uppgifterna säkert till den registrerade?

Läs mer

Case: kommunikationssektorn

I ett kommunikationsföretag anställs medarbetare centralt till alla företagets lokalkontor. Nya anställningskontrakt skrivs varje vecka. Att skicka anställningskontrakten med brev ansågs gå för långsamt. Digital signering sparar tid vid underskrift av anställningskontrakt.

Läs mer

Case: advokatbyråt

Det svenska Advokatsamfundet ålägger advokatbyråer att säkra att elektronisk kommunikation sker krypterad om klienten så önskar. Att man tar hänsyn till informationssäkerhet och dataskydd när en ny klient kommer till byrån är en del av Advokatsamfundets råd. Utmaningen har varit att erbjuda en ny klient en säker kanal med vilken en konfidentiell kommunikation kan initieras.

Läs mer

Case: Försäkringsfond

Ett fondbolag sparar i dag mycket tid och administrativt arbete, när informationsutbytet med kunderna snabbades upp. Tidigare skrev man ut handlingar manuellt, postade, scannade och matade in de konfidentiella uppgifterna i systemet. Kostnadsbesparingarna är ansenliga.

Läs mer

Case: Teknologiskt företag

Styrelsen i ett privatägt företag behövde ett praktiskt sätt att kommunicera säkert på, från vilken plats som helst, för säkerheten på ZIP filer skickade via e-post oroade dem. Nu, med den säkra samarbetsytan, så kan styrelsen kommunicera konfidentiellt och utbyta filer.

Läs mer

Skydda information och material klassificerat som konfidentiellt

Konfidentiell information och säkerhetsnivåer

Information kan klassificeras enligt hur konfidentiell den har definierats. Klassificering påverkar t.ex. hur information kan delas. Vår e-post krypteringslösning låter dig använda olika säkerhetsnivåer.

Kontakta oss

Har du några frågor? Vill du ha mer information eller en mer detaljerad presentation? Vänligen lämna dina kontaktuppgifter och vad din fråga gäller så återkommer vi till dig.