Sikker elektronisk skjemaløsning Deltagon secureForms

Sikker elektronisk skjemaløsning

Sikker skjemaløsning for sikre e-tjenester

Deltagon secureForms er en sikker plattform for å lage skjemaer for sikre e-tjenester. Med den sikre skjema løsningen, kan du publisere e-skjema enkelt – samtidig som du ivaretar informasjonssikkerheten.

For brukeren virker Deltagon secureForms slik at skjemaene kan blir utfylt og sendt elektronisk direkte – uten nedlasting og printing.

Trygge og sikre elektroniske skjemaer

  • Skjema kan lett publiseres – krever ingen koding.
  • Brukeren kan fylle ut og sende skjemaene direkte.
  • Brukeren kan bli identifisert elektronisk.
  • Data kan bli overført direkte til ønsket system – skjemaene er elektroniske og strukturerte.
  • Prosesser og tjenester kan bli digitalisert.
  • Er kompatibel med informasjonsikkerhets og data sikkerhets krav for e-tjenester.

Bestill en brosjyre om secureForms

Share