Elektronisk signatur Deltagon secSigned

Elektronisk signatur

E-signatur for raske elektroniske tjenester

Med Deltagon secSigned kan du legge til en elektronisk signatur til ett dokument raskt og sikkert. Å signere ett dokument er enkelt og autentiseringen av den signerte filen kan bli verifisert etterpå.

Med elektronisk signatur er informasjonen sikker og kan bli elektronisk overført direkte til backend systemene. Effektiviser behandling av saker, og la arbeidet til kunder og ansatte bli enklere ved å transformere til en digital bedrift kultur.

Enkel i bruk elektronisk signatur

  • Du får en signatur på en kontrakt enkelt og hurtig.
  • Du kan alltid verifisere dokumentet.
  • Flere mennesker kan signere den samme avtalen.
  • Signaturen kan bli lagd på stedet ved bruk av samme enhet for flere mennesker.
  • Systemet kan settes opp til å sjekke prokura.
  • Du kan overvåke statusen til en kontrakt.

Bestill en brosjyre om sikker e-signatur

Share