Blogi

Toimiva tietoturva on helppoa

Lähtökohtaisesti jokaisella yrityksellä on jotain uniikkia ja suojattavaa. Viime kädessä kaikki bisnes perustuu tietoon. Omien tietojen ohella asiakkaan tiedot on suojattava paitsi liiketoimintasyistä, myös tietosuoja- ja imagosyistä.

Ensimmäinen askel kohti parempaa tietoturvaa on ymmärtää, että liiketoiminnalle kriittistä tietoa on paljon ja se kulkee monien käsien kautta.

Moni käsittelee työssään luottamuksellista tietoa. Lähtökohtaisesti työntekijät haluavat toimia oikein – kunhan huolehditaan siitä, että toimintatavat on ohjeistettu ja tietojen turvallinen käsitteleminen on helppoa.

Tiedonvälityksestä tulee kitkattomampaa ja käyttäjäystävällisempää, kun käyttökohteen vaatimukset otetaan huomioon tietoturvan ja riskienhallinnan ratkaisuissa.

Toimiva tietoturva perustuu mahdollisuuksiin eikä kieltoihin.

Yritysten tietoturvapolitiikka perustuu monesti pelkkiin kieltoihin. Kielloilla ei voi varmistaa turvallista sähköistä viestintää ja tietojen käsittelyä; niitä rikotaan viimeistään silloin, kun asiakas vaatii lähettämään tietoja kiireellisesti.

data-security-instructionsKieltojen sijaan tarvitaan hyviä toimintamalleja sekä työvälineitä, joiden avulla tietoa voidaan siirtää turvallisesti, nopeasti ja helposti – aivan kuten asiakkaat toivovat.

Deltagonin asiakkaat ovat tehostaneet tietoturvaansa hyvän johtamisen kautta.

Johdon vastuulla on varmistua, että organisaatiossa on oikeat välineet ja pelisäännöt. Kun johto on tilanteen tasalla, koko organisaatio toimii turvallisemmin.

Käytäntö on osoittanut, että käyttäjät tarvitsevat niin suoraviivaisia työvälineitä, että ne palvelevat myös kiireellisissä tilanteissa. Kun asiakas soittaa ja pyytää toimittamaan tietoa sähköisesti, siihen pitää voida vastata turvallisesti, rikkomatta sääntöjä. Vasta näin vähenevät todelliset riskit.

Vinkkejä tietoturvan varmistamiseen – kiinnitä huomiota näihin:

  • Selvitä, missä ja ketkä käsittelevät organisaation luottamuksellista tietoa.
  • Selvitä myös, keiden kanssa luottamuksellisia asioita viestitään ja kulkeutuuko viestintää ulos.
  • Tunnista mitä riskejä edellisiin liittyy. Varmista, että myös yrityksesi johto on tietoinen riskeistä.
  • Kieltojen sijaan luo turvallisia toimintatapoja ja ohjeista käyttäjiä toimimaan oikein.
  • Varmista, että työntekijöillä on käytössään välineet informaation suojaamiseen ja että välineet myös varmasti ovat käytössä.
  • Valvo toimintatapojen noudattamista.
  • Muista vielä, että vastuuta ei voi ulkoistaa eikä aina edes siirtää.

Täytä alareunan yhteydenottolomake tai lähetä sähköpostia osoitteeseen myynti@deltagon.fi, mikäli haluat keskustella lisää siitä miten helppoa toimiva tietoturva voi olla.

Ota yhteyttä

Heräiskö sinulle kysymyksiä? Haluatko lisätietoa? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan.