Asiakaskokemuksia

Asiakkaamme käyttävät ratkaisujamme monin tavoin.

Blogi

Case palvelualan yritys: salassa pidettävän materiaalin jakaminen projektiryhmässä

Suunnittelutoimistossa asiakkaiden tehtävänannot sisältävät lähes poikkeuksetta salassa pidettävää tietoa. Tietojen vuotaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan lisäksi elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Tämän vuoksi tietoa on käsiteltävä huolellisesti.

ryhmätyötila tietoturva case palveluala salassa pidettävä iso tiedosto

Blogi

Case teollisuusyritys: henkilötietojen tarkastuspyyntöjen turvallinen käsittely

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavastaavalle lähetetään henkilötietojen tarkastuspyyntöjä. Miten vastaanottaa pyynnöt suojatusti, käsitellä niitä luottamuksellisesti ja lähettää tieto turvallisesti rekisteröidylle?

GDPR henkilötieto tietosuoja tietosuoja-asetus case teollisuus

Blogi

Case viestintäalan yritys: digitaalinen allekirjoitus työsopimuksissa

Eräässä viestintäalan yrityksessä työntekijöitä palkataan keskitetysti kaikkiin kotimaisiin konttoreihin. Uusia työsuhteita muodostuu viikottain. Työsopimusten lähettäminen allekirjoitettavaksi postitse koettiin turhan hitaaksi tavaksi toimia.

case digitaalinen allekirjoitus sähköinen allekirjoitus viestintäala

Blogi

Case palvelualan yritys: väärinkäytöksistä ilmoittaminen anonyymisti (whistle blowing)

Palvelualan yritys tarvitsi käyttöönsä kanavan jota kautta asiakkaat, henkilökunta sekä muut sidosryhmät voisi turvallisesti tuoda ilmi tietojaan organisaation sisäisestä korruptiosta ja väärinkäytöksistä. Järjestelmä oli toteutettava niin, että ilmiantajan henkilöllisyys olisi suojassa ja ilmoitukset olisivat täysin luottamuksellisia.

case palveluala whistle blowing ilmianto

Blogi

Case palvelualan yritys: sähköinen allekirjoitus sopimukseen nopeasti ja vaivattomasti

Eräässä palvelualan yrityksessä sopimuksia allekirjoitettiin päivittäin kymmeniä kappaleita. Toimeksianto ei astunut voimaan ennen kuin sopimuksessa oli kaikkien osapuolten nimi alla. Usein kuitenkin sopimuksen osapuolia oli vaikea saada paikalle yhtäaikaa, joten sopimuspapereita usein läheteltiin postitse allekirjoitettavaksi.

case palveluala digitaalinen allekirjoitus sähköinen allekirjoitus

Blogi

Case kunta: lautakunta-asiakirjojen ja -tiedon välittäminen suojatusti

Lautakunnat valmistelevat ja käsittelevät erilaisia luottamuksellisia asiakirjoja sekä muuta materiaalia. Tieto on luottamuksellista ennen kuin se on julkista. Ongelmana on tämän materiaalin jakelun hitaus ja tavoitettavuus kohdeverkostolle, sillä suojaamatonta sähköpostia ei luottamuksellisen materiaalin välittämisessä voida käyttää. Miten luottamuksellista tietoa voidaan käsitellä tehokkaasti valmisteluvaiheessa?

luottamuksellinen tieto sähköpostin salaus tiedostojen jakaminen turvallinen työtila case kunta sähköpostin suojaus

Blogi

Case kunta: viesti kuntalaisten kanssa luottamuksellisesti

Sosiaali- ja terveysalalla käsitellään luottamuksellisia tietoja päivittäin. Kaikki henkilötietoja tai terveyteen liittyviä tietoja sisältävät dokumentit tulee suojata. Sähköpostin tietoturva on samaa tasoa kuin perinteisen postikortin eli viesti on kenen tahansa luettavissa. Kuitenkin perinteinen posti on liian hidas, jos halutaan nopeuttaa, tehostaa ja nykyaikaistaa prosesseja.

luottamuksellinen tieto sähköpostin salaus case kunta sähköpostin suojaus

Blogi

Case kaupan alan yritys: luottamuksellisten tietojen keruu rekrytoinnissa

Rekrytoinneissa hakijan henkilökohtaiset tiedot tulee pitää turvassa

Kaupan alan yrityksessä rekrytoidaan vuosittain kymmeniä työntekijöitä. Erityisesti kesäsesongin aikaan yrityksellä on tarvetta saada lisää työvoimaa, ja nopea rekrytointiprosessi on tarpeen työntekijöiden runsaan vaihtuvuuden vuoksi.

sähköinen asiointi sähköiset lomakkeet tietoturva case lomakealusta kaupanala

Blogi

Case teollisuusyritys: tietojen keruu ennakkoon yrityksen vierailijoilta

Teollisuusalan yritykseen kohdentuu korkeat turvallisuusvaatimukset, jonka takia muun muassa toimitiloihin pääsy on erittäin tarkasti valvottua. Tästä johtuen esimerkiksi vierailuryhmänjohtajan on toimitettava yritykselle ennakkoon vierailijoiden henkilötiedot sisältävä nimilista tarkastusta varten. Vierailijoiden taustat ja tiedot kartoitetaan tarkasti ennen kuin vierailulupa myönnetään.

sähköinen asiointi sähköiset lomakkeet case teollisuus lomakealusta

Blogi

Case teknologia-ala: hallituksen jäsenten sähköisen viestinnän tehostaminen tietoturvaa unohtamatta

Teknologia-alan yrityksessä käydyn keskustelun perusteella on todettu, että hallituksen välistä sähköistä viestintää tulisi kehittää tietoturvaa unohtamatta.

ryhmätyötila tietoturva case hallitusviestintä sähköinen viestintä

CTA -banneri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectueter adipiscing elit. Sed posure interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis faicilis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae,

Ota Yhteyttä

Heräiskö sinulle kysymyksiä? Haluatko lisätietoa tai tarkemman esittelyn? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan.