Asiakaskokemuksia

Asiakkaamme käyttävät ratkaisujamme monin tavoin.

Blogi

Case asianajotoimisto: suojaa uusasiakkaiden yhteydenotot

Asianajotoimistolle uuden toimeksiannon vastaanottamiseen liittyy taustatietojen kerääminen. Asianajajalla on tarve saada laajalti asiakirjoja ja tietoja. On usein mahdotonta yksilöidä ja ohjeistaa taustatietoihin liittyvää aineistoa. Asiakirjat tarvitaan sellaisina kuin ne ovat, eli tietoja ei poisteta. Asiakirjat sisältävät liikesalaisuuksia, yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja sekä henkilötunnuksia ja arkaluonteisia tietoja.

sähköpostiviestintä case suojattu sähköposti sähköpostin salausratkaisu asianajotoimisto

Blogi

Case kunta: kerää välttämättömät tiedot helppokäyttöisten ja turvallisten lomakkeiden avulla

Eräässä kunnassa vastaanotettiin runsaasti erilaisia tietoja lomakkeilla asiointipalvelujen yhteydessä kuten ilmoittautumisen, ajanvarauksen, jonkun asian vireillepanon sekä palautteenannon yhteydessä.

sähköinen asiointi sähköiset lomakkeet case kunta

Blogi

Case rahasto: saavuta kustannussäästöjä integroinnilla

Erään rahaston tehtävänä on rahoittaa avustusta tarvitsevia asiakkaitaan. Rahastolle aika on kriittinen käsite. Ongelmaksi tapausten käsittelyssä oli koettu se, että tapahtuman elinkaari voi olla jopa viisi vuotta. Tämä johtuu osittain siitä, että käsiteltävien tapausten määrä kasvaa jatkuvasti. Käsittely on monivaiheinen ja siihen liittyy monia tekijöitä.

rahasto case suojattu sähköposti sähköpostin salausratkaisu

Blogi

Case vakuutusyhtiö: vältä inhimilliset virheet

Vakuutusyhtiöiden tehtävänä on turvata ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämää ja taloudellista toimintaa. Vakuutusalalla tai millä tahansa muullakin toimialalla, jossa käsitellään asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, yrityksen vastuulla on huolehtia, että ne toimitetaan suojatusti.

vakuutusyhtiö sähköpostin DLP case suojattu sähköposti sähköpostin salausratkaisu

Blogi

Case valtion laitos: viesti luottamuksellisesti ulkomaille

Erään valtion laitoksen asiakkaita on laajasti Suomessa, mutta suomalaisia asiakkaita on myös ulkomailla. Yksi kohderyhmä on esimerkiksi tutkintoaan ulkomailla suorittavat opiskelijat ja vaihto-opiskelijat. Heidän kanssaan on viestittävä säännöllisesti ja mahdollisimman jouhevasti ja edullisesti.

case suojattu sähköposti sähköpostin salausratkaisu julkinen sektori

Blogi

Case palvelualan yritys: luottamuksellisen materiaalin jakaminen usean toimijan välillä

Yrityskauppoihin erikoistunut palvelualan yritys etsi ratkaisua yrityskauppoihin liittyvään luottamuksellisen tiedon jakoon eri sidosryhmien kesken.

ryhmätyötila Tiedon jakaminen tiedostojen jakaminen tietoturva case palveluala

CTA -banneri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectueter adipiscing elit. Sed posure interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis faicilis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae,

Ota Yhteyttä

Heräiskö sinulle kysymyksiä? Haluatko lisätietoa tai tarkemman esittelyn? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan.