Asiakaskokemuksia

Case valtion laitos: viesti luottamuksellisesti ulkomaille

Erään valtion laitoksen asiakkaita on laajasti Suomessa, mutta suomalaisia asiakkaita on myös ulkomailla. Yksi kohderyhmä on esimerkiksi tutkintoaan ulkomailla suorittavat opiskelijat ja vaihto-opiskelijat. Heidän kanssaan on viestittävä säännöllisesti ja mahdollisimman jouhevasti ja edullisesti.

Laki säätelee viestintää

Valtion keskushallintoon kuuluvia virastoja ja laitoksia toimii jokaisen ministeriön hallinnon alaisena. Valtion virastojen ja laitosten toimintaan vaikuttaa muun muassa julkisuuslaki ja henkilötietolaki. Esimerkiksi henkilötietolaissa määritellään henkilötietojen salassapitoa koskevat säännökset, joilla suojataan kansalaisten yksityiselämää.

Kun perinteinen posti, puhelin ja suojaamaton sähköposti eivät sovi

Ulkomailla asuvat eivät voi käydä paikan päällä laitoksen toimipisteissä, sillä ne sijaitsevat Suomessa. Puhelimen käyttö voi olla kallista molemmille osapuolille, ja myös aikaero vaikeuttaa viestintää esimerkiksi Aasiassa opiskelevien kanssa. Perinteinen posti on asioiden käsittelyyn hidas ja mahdollisesti myös epäluotettava.

Julkisuuslain mukaan suojaamatonta sähköpostia ei voi käyttää henkilökohtaiseen neuvontaan, koska siinä tarvittavat tiedot on määritelty luottamuksellisiksi. Näin ollen paikan päällä käyminen, puhelin, perinteinen posti ja suojaamaton sähköposti ovat kaikki mahdottomia tai hankalia vaihtoehtoja.

Deltagon Sec@GW on ratkaisu luottamukselliseen kansalaisviestintään ulkomaille

Otettuaan käyttöön Deltagon Sec@GW -sähköpostin salausratkaisun laitos voi nykyään lähettää ulkomailla asuville Suomen kansalaisille luottamuksellisia sähköpostiviestejä ja lisäselvityspyyntöjä aiemmin lähetettyjen kirjepostien sijaan. Asiakkaat voivat vastata näihin sähköpostiviesteihin ja kaikki tapahtuu suojatusti.

Aika ja paikka eivät rajoita asiointia

Hyötynä tästä kokonaisprosessin nopeutumisesta seurasi merkittäviä kustannussäästöjä sekä laitokselle että sen asiakkaille. Lisäksi laitos sai positiivista asiakaspalautetta, koska aika ja paikka eivät enää rajoita asiointia.

Tilaa esite luottamuksellisen sähköisen viestinnän, sähköisen asioinnin tai tiimityöskentelyn suojaamiseen

Täytä kentät, niin lähetämme esitteet sähköpostiisi.