Asiakaskokemuksia

Case teollisuusyritys: tietojen keruu ennakkoon yrityksen vierailijoilta

Teollisuusalan yritykseen kohdentuu korkeat turvallisuusvaatimukset, jonka takia muun muassa toimitiloihin pääsy on erittäin tarkasti valvottua. Tästä johtuen esimerkiksi vierailuryhmänjohtajan on toimitettava yritykselle ennakkoon vierailijoiden henkilötiedot sisältävä nimilista tarkastusta varten. Vierailijoiden taustat ja tiedot kartoitetaan tarkasti ennen kuin vierailulupa myönnetään.

Vierailijoiden taustat ja tiedot kätevästi selville etukäteen

Tietojen kerääminen oli osoittautunut hankalaksi, koska tietoja ei voitu toimittaa esimerkiksi sähköpostilla niiden arkaluontoisuuden vuoksi. Käytännössä tämä johti siihen, että tiedonkulkuun tarvittiin paljon aikaa ja viime hetken muutokset eivät olleet välttämättä yrityksellä tiedossa.

Tietojen sähköisellä keruulla tietojen hallinta helpoksi ja tietoturvalliseksi

Teollisuusyritys ratkaisi ongelman Deltagonin secureForms- sähköisellä lomakealustalla. Vierailuryhmänjohtaja voi nykyään lähettää nimilistan turvallisesti teollisuusyritykseen selainpohjaisen yhteydenottokanavan avulla. Myös mahdolliset muutokset osallistujalistaan voidaan toimittaa samaa kanavaa pitkin.

Näin vierailijoiden tietojen kerääminen ja hallinta tehtiin helpoksi, tietoturvalliseksi ja joustavammaksi.

Tilaa esite luottamuksellisen sähköisen viestinnän, sähköisen asioinnin tai tiimityöskentelyn suojaamiseen

Täytä kentät, niin lähetämme esitteet sähköpostiisi.