Asiakaskokemuksia

Case rahasto: saavuta kustannussäästöjä integroinnilla

Erään rahaston tehtävänä on rahoittaa avustusta tarvitsevia asiakkaitaan. Rahastolle aika on kriittinen käsite. Ongelmaksi tapausten käsittelyssä oli koettu se, että tapahtuman elinkaari voi olla jopa viisi vuotta. Tämä johtuu osittain siitä, että käsiteltävien tapausten määrä kasvaa jatkuvasti. Käsittely on monivaiheinen ja siihen liittyy monia tekijöitä.

Rahasto koki haasteellisena luottamuksellisten tietojen vaihtamisen asiakkaiden kanssa. Ensin tiedostot tulostettiin ja lähetettiin asiakkaalle postitse. Sitten odotettiin vastausta ja lopuksi vastaanotetut tiedostot piti vielä skannata ja liittää järjestelmään. Postitse lähetettyjen viestien käsittely vei yksinkertaisesti liikaa aikaa.

Suojattu sähköposti osaksi tiedonvaihtoa ja kuulemista

Rahasto halusi nopeuttaa tapahtumien käsittelyä lähettämällä luottamuksellinen materiaali sähköpostitse. Rahasto valitsi Deltagonin tarjoaman suojatun sähköpostin osaksi tiedonvaihtoa ja kuulemista.

Deltagon Sec@GW -sähköpostin salausratkaisu integroitiin käytössä olevaan järjestelmään ja kaikki kyseisestä järjestelmästä lähetetyt viestit suojattiin automaattisesti. Näin pystyttiin viestimään asiakkaiden kanssa luottamuksellisia tietoja tehokkaammin kuin esimerkiksi aiemmin perinteisellä postilla. Kaikki saapuvat, luottamukselliset vastaukset voitiin arkistoida vaivatta suoraan järjestelmään sähköisessä muodossa.

Kustannussäästöjä

Rahasto koki saavuttavansa järjestelmän integroinnilla useita etuja. Näitä olivat muun muassa kustannussäästöt käsittelykuluissa, yhtenäistyneet käsittelyjen toimintatavat ja viestien jäljitettävyys, käsittelyaikojen lyhentäminen ja prosessin automatisointi. Tämä on vaikuttanut myös siihen, että tapausten määrän moninkertaistuessa henkilökunnan määrä ei kuitenkaan lisäänny. Sekin on auttanut säästämään kustannuksissa.

Tilaa esite luottamuksellisen sähköisen viestinnän, sähköisen asioinnin tai tiimityöskentelyn suojaamiseen

Täytä kentät, niin lähetämme esitteet sähköpostiisi.