Asiakaskokemuksia

Case palvelualan yritys: luottamuksellisen materiaalin jakaminen usean toimijan välillä

Yrityskauppoihin erikoistunut palvelualan yritys etsi ratkaisua yrityskauppoihin liittyvään luottamuksellisen tiedon jakoon eri sidosryhmien kesken.

Miten hallita suurta määrää strategista tietoa monen eri sidosryhmän projektissa?

Yrityskaupassa on mukana useita eri toimijoita niin yrityskaupan järjestelijän kuin mahdollisten ostajien taholta. Luottamuksellista tietoa ja materiaalia tulee siis voida jakaa tietoturvallisesti eri toimijoiden kesken.

Turvallinen työtila pitää eri sidosryhmille tarkoitetut tiedot erillään

Deltagonin collabRoom, turvallinen työtila tiedostojen jakamiseen ja viestintään, soveltuu hyvin juuri tällaiseen usean toimijan väliseen tiedon jakamiseen ja oli sopiva ratkaisu myös kyseiselle yritykselle.

Käyttöoikeudet jaettuun tietoon voitiin määrittää eri toimijoille tarpeen ja roolien mukaisesti. Tärkeäksi käytön kannalta muodostui se, että sama ratkaisu mahdollisti turvallisen tiedostojen jakamisen ja viestinnän osapuolten välillä.

Tilaa esite luottamuksellisen sähköisen viestinnän, sähköisen asioinnin tai tiimityöskentelyn suojaamiseen

Täytä kentät, niin lähetämme esitteet sähköpostiisi.