Tietosuojaselosteet

Leijonaverkot Oy:n Tietosuojakäytäntö

Tällä sivulla kerromme, millä tavalla Leijonaverkot Oy (”Leijonaverkot”) kerää ja käsittelee asiakkaiden tai muiden yritys- ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja.

Yleistä

Tietosuoja on meille tärkeää ja velvollisuutenamme on käsitellä henkilökohtaisia tietojasi ja muita tietoja luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvästi.

Tältä sivulta näet tarkemmin millä tavalla Leijonaverkot kerää ja käsittelee asiakkaiden tai muiden yritys- ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja. Tavoitteenamme on selkeyttää käsittelytoimintamme läpinäkyvyyttä, sekä kertoa, miten tietoja kerätään ja miten tietoja käsitellään. Lisätietoja tietosuojakäytännöistä näet tietosuojaselosteistamme:

Tietojen rekisterinpitäjinä yhdessä toimivat Leijonaverkot Oy, 2340007-4, sekä Ruotsissa ja Norjassa sijaitsevat sivuliikkeemme Deltagon Sweden Filial, 516409-0515 ja Deltagon Norway NUF, 920879209. Mikäli sinulla ilmenee kysymyksiä, voit olla meihin suoraan yhteydessä suojatulla sähköpostilla tai sähköpostitse osoitteeseen compliance@deltagon.fi.

Leijonaverkot kerää sinua koskevia tietoja automaattisten tiedonkeruuvälineiden avulla vieraillessasi verkkosivustolla. Lue lisää verkkosivujen käyttäjien tunnistuksesta ja käytössä olevista analytiikkapalveluista.

Miten keräämme tietoja

Leijonaverkkojen liiketoimintaan kuuluu tietoturvaratkaisujen myynti yrityksille ja muille juridisille henkilöille. Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja potentiaalisen asiakassuhteen luomiseksi suoraan henkilöiltä itseltään, esimerkiksi kun henkilö on meihin yhteydessä sähköpostitse.

Asiakasrekisteri: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn työnantajan ja Leijonaverkkojen välisistä asiakassopimuksista.

Markkinointirekisteri: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustaman yrityksen muilta työntekijöiltä, verkostojen ja tapahtumien kautta, yleisesti saatavilla olevista lähteistä ja ostetuista suoramarkkinointirekistereistä.

Miten käytämme henkilötietoja

Kerättyä henkilötietoja käytetään pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteiden ylläpito ja kommunikaatio
  • Leijonaverkkojen tuotteiden ja palvelujen markkinointi asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille

Kauanko henkilötietoja säilytetään

Henkilötietoja säilytetään siihen tarkoitukseen mihin ne on kerätty ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen. Kun käsittelyperuste ei enää täyty, poistuu tietosi järjestelmistä tietoturvallisesti. Tarkempia tietoja henkilötietojen säilytyskäytännöistä löytyy tietosuojaselosteista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä, jonka henkilötietoja Leijonaverkot käsittelee, on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja Leijonaverkot käsittelee;
  • pyytää henkilötietojensa oikaisemista, täydentämistä tai poistamista;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä;
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
  • peruuttaa suostumuksensa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Leijonaverkoille, että Leijonaverkot käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella, ja että käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröity voi esittää edellä mainittuja oikeuksia koskevan pyynnön ottamalla Leijonaverkkoihin yhteyttä henkilökohtaisesti. Leijonaverkot voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että Leijonaverkot ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tietosuojakäytännöstä tai tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä suojatun yhteyden kautta tai sähköpostitse osoitteeseen compliance@deltagon.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjeitse alla olevaan osoitteeseen:

Leijonaverkot Oy
Compliance
Tekniikantie 4 B
FI-02150 Espoo

Leijonaverkot pidättää oikeuden päivittää tietosuojakäytäntöään. Ajantasainen tietosuojakäytäntö ja tietosuojaselosteet löytyvät tältä sivulta.

Sivu on päivitetty viimeksi 27.1.2020.

 

Tietosuojaselosteet

Ota yhteyttä

Heräiskö sinulle kysymyksiä? Haluatko lisätietoa tai tarkemman esittelyn? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan.