Suojaa sähköinen viestintä sujuvasti kaikissa tilanteissa

Varmista sähköisen viestinnän ja asioinnin tietoturva, ja turvaa liiketoiminnan kannalta kriittiset tiedot.

Helppokäyttöiset ratkaisut tiedon suojaamiseen

Yrityksissä ja organisaatioissa on yllättävän paljon luottamuksellista tietoa. Sähköiseen viestintään liittyy merkittäviä riskejä, jotka yrityksen on hallittava. Tarjoamme sähköisen viestinnän ja asioinnin turvaksi ratkaisuja, jotka tekevät suojauksesta helppoa ja takaavat luottamuksellisuuden. Ratkaisumme sopivat eri toimialoille.

Suojattu sähköposti, turvallinen lomakealusta, turvallinen tiedon jakaminen ja turvallinen digitaalinen allekirjoitus

Heräsikö kiinnostuksesi?

Lue miten ratkaisumme on saatavissa yrityksesi tai organisaatiosi käyttöön.

Lue lisää ratkaisuistamme eri toimialoille

Case: Teollisuus

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojavastaavalle lähetetään henkilötietojen tarkastuspyyntöjä. Miten vastaanottaa pyynnöt suojatusti, käsitellä niitä luottamuksellisesti ja lähettää tieto turvallisesti rekisteröidylle?

Lue lisää

Case: Viestintäala

Eräässä viestintäalan yrityksessä työntekijöitä palkataan keskitetysti kaikkiin kotimaisiin konttoreihin. Työsopimusten lähettäminen allekirjoitettavaksi postitse koettiin turhan hitaaksi tavaksi toimia. Digitaalinen allekirjoitus säästää aikaa sekä lähettäjältä että allekirjoittajalta. Allekirjoittaminen ei vaadi läsnäoloa tietyssä paikassa tiettyyn aikaan tai kirjeiden lähettämistä postitse.

Lue lisää

Case: Rahasto

Rahastolta säästyy nykyään paljon aikaa ja hallinnollista työtä, kun monivaiheinen tietojenvaihto asiakkaiden kanssa kanssa nopeutui. Ennen luottamuksellista tietoja tulostettiin, postitettiin, skannattiin ja syötettiin järjestelmään manuaalisesti. Kustannussäästöt ovat merkittävät.

Lue lisää

Case: Asianajotoimisto

Asianajotoimistolla oli tarve saada kaikki tärkeät asiakirjat heti uuden toimeksiannon alkajaisiksi. Nykyään kaikki luottamukselliset dokumentit voi lähettää suojatulla sähköpostilla suoraan asianajotoimiston verkkosivuilta. Asiakaspalvelu toimii erinomaisesti.

Lue lisää

Case: Julkishallinto

Eräs valtion laitos huomasi, että asiointi toimipaikoissa ja puhelimitse alkoi olla hankalaa, kun ulkomailla asuvien asiakkaiden määrä kasvoi. Nykyään laitos lähettää päätökset ja selvityspyynnöt suojatulla sähköpostiviestillä, johon asiakkaat voivat myös vastata suojatusti. Asiakaspalvelu on nopeutunut huomattavasti.

Lue lisää

Case: Kunta

Eräs kunta vastaanotti paljon tietoa lomakkeilla asiointipalvelujen yhteydessä. Tietojen manuaalinen käsittely oli muodostunut ongelmaksi, koska siihen meni paljon aikaa. Turvallisten sähköisten lomakkeiden avulla henkilöresursseja voitiin siirtää tärkeämpiin tehtäviin lomakkeiden käsittelyn sijaan.

Lue lisää

Case: Palveluala

Palvelualan yrityksellä oli tarve jakaa luottamuksellista tietoa ja tiedostoja eri sidosryhmien kesken. Nykyään yritys käyttää tiedostojen jakoon ja viestintään tietoturvallista ratkaisua, joka takaa sen, että luottamukselliset tiedot pysyvät turvassa.

Lue lisää

Salassapidettäväksi luokitellun tiedon ja materiaalin suojaaminen

Luottamuksellisen tiedon luokittelu ja turvatasot

Tietoa voidaan luokitella sen mukaan kuinka salassapidettäväksi se määritellään. Luokittelu vaikuttaa mm. siihen miten tietoa voidaan jakaa. Sähköpostin salausratkaisumme mahdollistaa eri turvatasojen käyttämisen.

Katso video aiheesta! Johanin tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse +358 9 6850 3234.

Ota yhteyttä

Heräiskö sinulle kysymyksiä? Haluatko lisätietoa tai tarkemman esittelyn? Jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan.